Kontakt

 

Napisz


Honorarium

Wysokość honorarium za pomoc prawną jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem. Istnieje możliwość ustalenia wysokości wynagrodzenia w systemie ryczałtowym lub godzinowym, które będzie uzależnione od ilości poświęconego czasu na wykonanie danego zadania. Możliwe jest także ustalenie wynagrodzenia w zależności od wyniku sprawy (success fee).

Ponadto, dla osób których nie stać na zapłacenie kosztów adwokackich, istnieje możliwość ustanowienia mnie adwokatem z urzędu.

Aby dowiedzieć się ile może kosztować prowadzenie danej sprawy, proszę o bezpośredni kontakt.