Blog

24 listopada 2022
Banknoty PLN

Usunięcie WIBOR-u z kredytu i znaczne zmniejszenie wysokości raty kredytu złotówkowego.

W ten sposób kredytobiorcy złotówkowi, bo o takich tu mowa, będą od teraz spłacać raty niższe o bagatela ok. 5 tysięcy złotych.
17 października 2022

Restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A. a sprawy frankowe.

... decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 29 września 2022 roku narusza interesy kredytobiorców, gdyż w jej 5. punkcie zastosowano instrument w formie instytucji pomostowej co powoduje przeniesienie przedsiębiorstwa tego podmiotu z wyłączeniem jednak praw i zobowiązań dot. kredytów frankowych (szczegółowo opisanych w punktach 5 1) a, b, d oraz 2) a, b d decyzji).
27 czerwca 2022

Zabezpieczenie roszczenia w sprawie kredytu frankowego. Wstrzymanie spłaty rat – jak to zrobić?

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia, wnioskodawca uzyskuje dodatkową gwarancję skuteczności przyszłego orzeczenia sądu, co w sprawach frankowych najczęściej oznacza wstrzymanie płatności rat kredytu...
15 lutego 2022

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 9 lutego 2022 roku w postępowaniu grupowym frankowiczów przeciwko mBankowi. Jego znaczenie dla przyszłych postępowań frankowych?

... spory tego typu dotyczą także kredytobiorców, którzy mają kredyty udzielane w innych walutach niż frank szwajcarski, np. w euro, czy w funtach brytyjskich.
26 stycznia 2022
Kredyty frankowe2

Kredyt frankowy, kredyt indeksowany, czy kredyt denominowany. Jaki są różnice i jakie ma to znaczenie dla sprawy frankowej?

... spory tego typu dotyczą także kredytobiorców, którzy mają kredyty udzielane w innych walutach niż frank szwajcarski, np. w euro, czy w funtach brytyjskich.
15 listopada 2021
Kredyty frankowe

Mam kredyt we frankach. Czy muszę dalej spłacać kredyt frankowy? Jak złożyć pozew frankowy?

Z komunikatu wydanego przez Rzecznika Finansowego [...] wynika, że ok. 88 proc. spraw w sądach I instancji zakończyło się korzystnie dla frankowiczów...
30 lipca 2020
Książki prawnicze

Skarga na nieudostępnienie dokumentacji medycznej terminie.

W takich sprawach należy złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga powinna odpowiadać wymogom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto...
30 lipca 2020
Dokumentacja

Odszkodowanie za nieudostępnienie dokumentacji medycznej w terminie.

Zgodnie zaś z art. 154 § 6 p.p.s.a., zasądzona kwota może wynosić nawet ok. 20.000,00 zł...
18 maja 2020
Dokumentacja medyczna

Termin na udostępnienie dokumentacji medycznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, udostępnianie dokumentacji medycznej powinno następować bez zbędnej zwłoki, a więc możliwie jak najszybciej. Powyższa kwestia została uregulowana w § 78 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej...