Restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A. a sprawy frankowe.

TOYA - Wydarzenia 13.08.2022 r.
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop. Wydarzenia TV TOYA [13.08.2022]
18 sierpnia 2022
Czy warto spisać testament? Rozmowa w Radiu Łódź [21.10.2022]
21 października 2022

W dniu 29 września 2022 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A. Założeniem jest przeniesienie działalności Getin Noble Banku S.A. do banku utworzonego przez BFG i System Ochrony Banków Komercyjnych, który z kolei zostanie utworzony przez osiem banków komercyjnych. Jakie znaczenie ma ta decyzja dla frankowiczów i toczących się sporów frankowych?

O tym, że z Getin Noble Bankiem jest źle było wiadomo już od bardzo dawna. Większość analityków pierwszych oznak upadku tego podmiotu upatruje jeszcze w działaniach podejmowanych przez bank w 2010 roku, czy zaraz po jego powstaniu. Od paru lat wiadomym było, że bank raczej nie zmieni tej drogi, a kolejne sprawozdania finansowe tylko utwierdzały w takim przekonaniu. Dość powiedzieć, że sądy powszechne rozpoznające sprawy frankowe wytaczane przeciwko temu bankowi inaczej niż w stosunku do innych banków podchodziły np. do kwestii zabezpieczenia roszczenia. Teraz, po dniu 29 września 2022 roku, wydaje się, że inne nastawienie sądów będzie jeszcze bardziej widoczne.

Zgodnie z decyzją z dnia 29 września 2022 roku działalność Getin Noble Bank S.A. ma zostać w dniu 3 października 2022 r. przeniesiona do Banku BFG S.A., którego właścicielem są obok Bankowego Funduszu Gwarancyjnego także System Ochrony Banków Komercyjnych S.A. utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce: Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i Santander Bank Polska S.A. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia, że klientów Getin Noble Banku S.A. nic się nie zmieni. Wszyscy klienci mają być w dalszym ciągu obsługiwani i mają mieć nieprzerwany dostęp do wszystkich swoich środków pieniężnych. Dotyczy to wszystkich osób i podmiotów, które na dzień 30 września 2022 r. są klientami Getin Noble Banku S.A., w tym klientów firmowych, z sektora publicznego, a także klientów bankowości osobistej i private banking. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie informuje jednak o tym jakie negatywne skutki przyniosą te działania.

Kancelaria Adwokata Jakuba Michalskiego prowadzi tzw. sprawy frankowe i w ramach tej działalności toczy także spory z udziałem Getin Noble Banku S.A. W naszej ocenie decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 29 września 2022 roku narusza interesy kredytobiorców, gdyż w jej 5. punkcie zastosowano instrument w formie instytucji pomostowej co powoduje przeniesienie przedsiębiorstwa tego podmiotu z wyłączeniem jednak praw i zobowiązań dot. kredytów frankowych (szczegółowo opisanych w punktach 5 1) a, b, d oraz 2) a, b d decyzji). Działania te zmierzają do przeniesienia całej rentownej działalności Getin Noble Banku w restrukturyzacji do innego podmiotu, a pozostawienie tej części, która przynosi straty. To powoduje, że nawet korzystne zakończenie sprawy frankowej może pozbawić kredytobiorcę części korzyści płynących z wyroku, gdyż przeprowadzenie restrukturyzacji w sposób wskazany w decyzji z dnia 29 września 2022 roku uniemożliwi lub znacznie utrudni uzyskanie zwrotu środków od banku.

Więcej o pozwach frankowych dowiesz się w innych wpisach:

Jeżeli masz jakieś pytania, jesteś stroną takiej umowy i potrzebujesz pomocy, to zapraszam do kontaktu ze mną: +48664423144michalski@adwokatlodzkie.pl