Kredyt frankowy, kredyt indeksowany, czy kredyt denominowany. Jaki są różnice i jakie ma to znaczenie dla sprawy frankowej?

Kredyty frankowe
Mam kredyt we frankach. Czy muszę dalej spłacać kredyt frankowy? Jak złożyć pozew frankowy?
15 listopada 2021
Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 9 lutego 2022 roku w postępowaniu grupowym frankowiczów przeciwko mBankowi. Jego znaczenie dla przyszłych postępowań frankowych?
15 lutego 2022
Kredyty frankowe2

Jakie są różnice między kredytem indeksowanym a denominowanym?

Kredyt indeksowany to kredyt, którego wysokość w umowie została wyrażona w złotych (PLN) i jego wysokość jest znana kredytobiorcy w chwili zawierania umowy. Taki kredyt wypłacany jest w złotych, ale z chwilą jego wypłaty przez bank saldo zadłużenia kredytobiorcy zostaje przeliczone na franki szwajcarskie (CHF) wedle kursu kupna waluty wyznaczanego przez ten bank w tzw. tabelach kursowych. Indeksacji są poddawane następnie raty spłaty kredytu, a mechanizm tej indeksacji rat polega na tym, że w dniu wymagalności raty bank przelicza ratę kredytu z franków szwajcarskich na złote po kursie sprzedaży waluty wyznaczanym w ww. tabeli kursowej. Standardowo, w przypadku umowy kredytu indeksowanego, w początkowej części umowy będzie zawarte postanowienie o takiej lub podobnej treści:

Kredyt denominowany to kredyt, którego wysokość w umowie została wyrażona w walucie obcej – w przypadku kredytów frankowych będzie to frank szwajcarskich (CHF). W przypadku takiego kredytu, pomimo że w umowie określa się wartość zobowiązania w walucie obcej, tak kredytobiorcy wypłacana jest kwota w złotych, która stanowi równowartość kwoty wyrażonej w walucie obcej. Przeliczenie równowartości kredytu wyrażonego w walucie obcej na złote odbywa się po kursie kupna wyznaczanym w tzw. tabelach kursowych. Kredytobiorca w momencie zawierania umowy nie wie, ile dokładnie środków otrzyma w złotych. Podobnie jednak jak w przypadku kredytów indeksowanych, waloryzacji poddawane są raty kredytu. W dniu wymagalności raty bank przelicza ratę kredytu z franków szwajcarskich na złote po kursie sprzedaży waluty wyznaczanym w ww. tabeli kursowej. Standardowo, w przypadku umowy kredytu denominowanego, w początkowej części umowy będzie zawarte postanowienie o mniej więcej takiej treści:

Niezależnie od tego z jakim kredytem mamy do czynienia, to w każdym przypadku możliwe jest, że w naszej umowie znajdują się postanowienia, które uznamy za abuzywne lub sprzeczne z naturą zobowiązania, naruszające zasady lojalności kontraktowej, czy szerzej, zasady współżycia społecznego. W takich sytuacjach możliwe będzie domaganie się unieważnienia umowy lub jej „odfrankowienia”, a w konsekwencji uzyskanie bardzo korzystnego orzeczenia dla kredytobiorców, często zwrotu wpłacanych pieniędzy. Co ważne, spory tego typu dotyczą także kredytobiorców, którzy mają kredyty udzielane w innych walutach niż frank szwajcarski, np. w euro, czy w funtach brytyjskich.

Więcej o pozwach frankowych dowiesz się w kolejnych wpisach. Zachęcam do zapoznania się z wcześniejszym: Mam kredyt we frankach. Czy muszę dalej spłacać kredyt frankowy? Jak złożyć pozew frankowy?

Jeżeli masz jakieś pytania, jesteś stroną takiej umowy i potrzebujesz pomocy, to zapraszam do kontaktu ze mną: +48664423144, michalski@adwokatlodzkie.pl