Kredyty frankowe. Udział w programie Radio Łódź na wieczór [15.03.2022]

TVP3 Głos Regionów Interwencje
Ochrona praw lokatorów. Udział w programie Głos Regionów Interwencje [11.01.2022]
22 lutego 2022
Zabezpieczenie roszczenia w sprawie kredytu frankowego. Wstrzymanie spłaty rat – jak to zrobić?
27 czerwca 2022
Kredyty frankowe3

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria Adwokacka Adwokata Jakuba Michalskiego prowadzi tzw. sprawy frankowe, czyli związane z problemem wykonywania umów kredytowych denominowanych lub indeksowanych powiązanych z walutą obcą (w tym przypadku z frankiem szwajcarskim). Sprawy tego typu wciąż zyskują na popularności, a powodem takiego stanu rzeczy są korzystne rozstrzygnięcia, jakie zapadają w sądach powszechnych wszystkich instancji, w Sądzie Najwyższym oraz w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na pytania na ten temat odpowiadałem podczas audycji Radio Łódź na wieczór.

Sprawami frankowymi zajmuję się już parę lat i niewątpliwe największe znaczenie dla tych postępowań miała sprawa państwa Dziubaków, w której w dniu 3 października 2019 roku wyrok wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kształtujący późniejszą linię orzeczniczą dla tego typu spraw. Od tego czasu przesądzone zostało, że w większości przypadków tzw. kredyty frankowe (denominowane lub indeksowane) zawierają niedozwolone postanowienia umowne, które wpływają na ważność tych umów (w całości, bądź w części). O tego typu sprawach i różnicach pomiędzy poszczególnymi umowami kredytowymi pisałem we wcześniejszych wpisach: Mam kredyt we frankach. Czy muszę dalej spłacać kredyt frankowy? Jak złożyć pozew frankowy?; Kredyt frankowy, kredyt indeksowany, czy kredyt denominowany. Jaki są różnice i jakie ma to znaczenie dla sprawy frankowej?; Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 9 lutego 2022 roku w postępowaniu grupowym frankowiczów przeciwko mBankowi. Jego znaczenie dla przyszłych postępowań frankowych?

O te tematy byłem pytany podczas audycji Radio Łódź na wieczór, gdzie starałem się przybliżyć słuchaczom wskazane zagadnienie. W szczególności pytano mnie o to w jaki sposób kształtują się rozstrzygnięcia takich spraw i czy wciąż warto składać pozwy frankowe. Odpowiedź wydaje się być oczywista, a mianowicie, że tak, warto, przy czym należy pamiętać, że każde postępowanie jest inne i przed podjęciem decyzji o wytoczeniu pozwu należy poprzedzić to weryfikacją wszystkich okoliczności danej sprawy. Nawet gdy wydaje się, że stan faktyczny kilku spraw jest bardzo zbliżony, to wciąż możliwe jest, że zapadną w nich różne rozstrzygnięcia. Należy jednak stwierdzić, że znaczna liczba spraw frankowych (mówi się nawet o ponad 95% tych spraw) kończy się korzystnie dla frankowiczów, a zazwyczaj oznacza to unieważnienie całej umowy. Jest to w mojej ocenie rozwiązanie najbardziej opłacalne dla kredytobiorcy, które winno skończyć zwrotem wszystkich spłat rat kredytu.

Zachęcam do posłuchania całości rozmowy:

Kancelaria Adwokata Jakuba Michalskiego zajmuje się prowadzeniem spraw frankowych, a także postępowań związanych z wykonywaniem umów kredytowych powiązanych z inną walutą obcą niż frank szwajcarski. Sprawy tego typu dotyczą przede wszystkim domagania się ustalenia nieważności umowy i zwrotu wszystkich zapłaconych rat kredytu lub tzw. odfrankowienia umowy i zwrotu nadpłaconych rat. Zapraszam do kontaktu:  +48664423144michalski@adwokatlodzkie.pl