Ochrona praw lokatorów. Udział w programie Głos Regionów Interwencje [11.01.2022]

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 9 lutego 2022 roku w postępowaniu grupowym frankowiczów przeciwko mBankowi. Jego znaczenie dla przyszłych postępowań frankowych?
15 lutego 2022
Kredyty frankowe3
Kredyty frankowe. Udział w programie Radio Łódź na wieczór [15.03.2022]
21 kwietnia 2022
TVP3 Głos Regionów Interwencje

Lokatorzy używający lokali w celu zabezpieczenia swoich potrzeb mieszkaniowych korzystają ze szczególnej ochrony jaką przewidują przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów (pełna nazwa: ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego). Jakie gwarancje przewiduje ten akt prawny?

Ustawa o ochronie praw lokatorów reguluje szereg relacji między najemcami a osobami wynajmującymi mieszkania i inne nieruchomości. W szczególności dotyczy to zasad ustalania wysokości płaconego czynszu (najczęściej o to toczy się spory sądowe), ale też przewiduje, kiedy możliwa jest eksmisja lokatorów lub ich czasowe przeprowadzenie. Ten ostatni przypadek dotyczy sytuacji, kiedy wystąpiły poważne awarie lub budynek wymaga generalnego remontu i ich usunięcie/przeprowadzenie wymaga od lokatorów czasowego opuszczenia swoich mieszkań. Ustawa stanowi, że w takich przypadkach lokatorzy obowiązani są opróżnić lokale i przenieść się na koszt właściciela do lokali zamiennych, na czas nie dłuższy niż rok, a po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorom w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawione lokale (art. 10 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów). W takiej sytuacji zostali postawieni lokatorzy kamienicy przy ul. Piasecznej w Łodzi, przy czym w ich przypadku od początku mówiło się o tym, że powrót do lokali może okazać się niemożliwy.

Sprawą do wielu miesięcy interesują się lokalne media, w tym telewizja TVP3. W dniu 11 stycznia 2022 roku miałem okazję wystąpić w roli eksperta w programie publicystycznym Głos Regionów Interwencje. Byłem pytany o ocenę prawną sytuacji lokatorów kamienicy, o to czy i pod jakimi warunkami powinni opuścić swoje lokale i na jak długo. Końcowo poruszyliśmy kwestię tzw. odstępnego, czyli należności dla właściciela lokalu za zawarcie długoterminowej umowy najmu. Ogólnie mówiąc, w zależności od sytuacji odstępne może być albo opłatą bezzwrotną, albo może podlegać zwrotowi po zakończeniu najmu. Zapłata z tego tytułu nie wynika wyraźnie z przepisów prawa, jednak jeżeli odstępne zostanie objęte osobnym porozumieniem stron przyszłego stosunku najmu, to nie będzie przekraczać granic swobody umów.

Zachęcam do obejrzenia całości audycji: https://regiony.tvp.pl/57902630/11012022

Kancelaria Adwokata Jakuba Michalskiego zajmuje się prowadzeniem szerokorozumianych spraw lokatorskich. Dotyczy to zarówno spraw czynszowych (w tym ustalenia nieważności podwyżki czynszu czy innych opłat około czynszowych), dochodzenia odszkodowań z tytułu poniesionych kosztów (odstępnego, remontu), czy reprezentowania stron w postępowaniach o eksmisję. Zapraszam do kontaktu:  +48664423144michalski@adwokatlodzkie.pl