Usunięcie WIBOR-u z kredytu i znaczne zmniejszenie wysokości raty kredytu złotówkowego.

Czy warto spisać testament? Rozmowa w Radiu Łódź [21.10.2022]
21 października 2022
Reklamacja i zwroty prezentów świątecznych. Rozmowa w Radiu Łódź [16.12.2022]
30 grudnia 2022
Banknoty PLN

Parę dni temu w prasie ogólnopolskiej pojawiła się informacja o przełomowym rozstrzygnięciu Sądu Okręgowego w Katowicach, który w dniu 3 listopada 2022 r. wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia, na mocy którego z umowy kredytowej został usunięty WIBOR. W ten sposób kredytobiorcy złotówkowi, bo o takich tu mowa, będą od teraz spłacać raty niższe o bagatela ok. 5 tysięcy złotych. O co chodzi w tej sprawie i czy pojawi się nowa fala spraw kredytobiorców występujących przeciwko bankom?

Sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Katowicach dotyczy kredytu złotówkowego, w której kredytobiorcy kwestionują wysokość i sposób wyliczania WIBOR-u przez bank. Wątpliwości dotyczą tego, czy wskaźnik ten jest uczciwy i czy przy jego wykorzystaniu banki nie pobierają podwójnego wynagrodzenia, tj. raz w postaci marży, a drugi raz poprzez różnicę pomiędzy wysokością WIBOR-u a rzeczywistym kosztem pozyskania pieniądza na rynku (zwracam uwagę, że analogiczne twierdzenia pojawiały się już przy okazji sporów frankowych, jednak tam, z uwagi inne, poważniejsze wadliwości tamtych umów, te kwestie często były pomijane). Kredytobiorcy złotówkowi podnoszą, że zostali wprowadzeni w błąd przez pracowników banku, nie zdawali sobie sprawy z rzeczywistego sposobu wykonywania umowy kredytu i w konsekwencji twierdzą, że ich umowa zawiera niedozwolone postanowienia, które ich jako konsumentów nie wiążą. Chodzi tu więc o nieprawidłowe poinformowanie klientów o ekonomicznych konsekwencjach zmiany wysokości oprocentowania oraz o rzeczywistym, nieograniczonym ryzyku, które związane jest ze zmienną stopą procentową (w tym zakresie analogia do spraw frankowych jest bardzo widoczna).

Decyzja Sądu Okręgowego w Katowicach jest niewątpliwie korzysta dla kredytobiorców i może mieć istotny wpływ na losy podobnych spraw oraz podejmowanie przez kredytobiorców decyzji o wytaczaniu takich sporów. Dodatkowo, aktualna sytuacja na rynku, ogromna inflacja, wzrost podstawowych stóp procentowych NBP i łączący się z tym drastyczny wzrost rat kredytów, powoduje, że pojawiła się silna wola zawalczenia przez kredytobiorców o swoje racje. Tak jak nagły wzrost kursu franka szwajcarskiego spowodował zainteresowanie kredytobiorców w wytaczaniu sporów frankowych, tak wydaje się, że nagły wzrost stóp procentowych będzie przyczynkiem do podważania umów kredytów złotówkowych.

Takie wady umów kredytowych złotówkowych, na jakie wskazuje się w sprawie zawisłej przed Sądem Okręgowym w Katowicach, posiadają tysiące innych umów kredytów złotówkowych w Polsce. Należy każdorazowo przeanalizować konkretną sytuację danych kredytobiorców i rozważyć szanse powodzenia sprawy przeciwko bankowi. Należy mieć na uwadze, że sprawa w Katowicach jeszcze się nie skończyła, a postanowienie, o którym teraz wszyscy mówią, dotyczy wyłącznie udzielenia zabezpieczenia i nie rozstrzyga definitywnie tamtego sporu.

Kancelaria Adwokata Jakuba Michalskiego zajmuje się pomocą dla kredytobiorców i prowadzi liczne spory sądowe przeciwko bankom.

Jeżeli masz jakieś pytania, jesteś stroną takiej umowy i potrzebujesz pomocy, to zapraszam do kontaktu ze mną: +48664423144michalski@adwokatlodzkie.pl