Reklamacja i zwroty prezentów świątecznych. Rozmowa w Radiu Łódź [16.12.2022]

Banknoty PLN
Usunięcie WIBOR-u z kredytu i znaczne zmniejszenie wysokości raty kredytu złotówkowego.
24 listopada 2022
Nieudane wyjazdy świąteczne. Rozmowa w Radiu Łódź [23.12.2022]
6 stycznia 2023

Za nami okres świąt Bożego Narodzenia, prezenty już dawno zostały wręczone i niestety, ale nie wszystkie okazują się trafione. To czasami się zdarza, bo po prostu coś może nie przypaść komuś do gustu, ale czasami też okazuje się, że dana rzecz ma wady, o jakich nie wiedzieliśmy w czasie zakupu. Co wtedy możemy zrobić, jak powinniśmy się zachować – o tym rozmawiałem w audycji Mam prawo transmitowanej na antenie Radia Łódź.

Coraz więcej prezentów świątecznych kupujemy przez Internet. Sam korzystam z takiego rozwiązania, bo wydaje się mieć wiele zalet: zapewnia większy wybór, niższe ceny (to mimo kosztów przesyłki, bo i tak ceny w sklepach internetowych zazwyczaj są bardziej atrakcyjne niż w sklepach stacjonarnych i, co istotne, łatwo możemy tę cenę porównać u innych sprzedawców) oraz gwarantuje nam uprawnienie do zwrotu towaru niezależnie od tego, czy posiada on jakieś wady, czy też nie. Na zwrot towaru zakupionego w sklepie internetowym mamy 14 dni od daty otrzymania przesyłki z towarem. Inaczej jest w przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym, bo wtedy takiego uprawnienia nie mamy, ale często i tak towar możemy zwrócić, co jednak wynika tylko z dobrej woli sprzedawcy, który taką możliwość może nam zagwarantować. Często jednak nie otrzymamy wtedy zwrotu pieniędzy, a bon na zakupy w danym sklepie.

Nie wszystkie rzeczy zakupione przez Internet możemy zwrócić. Ustawa przewiduje wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy, które nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; - dotyczy to, np. usług kosmetycznych, przechowania, czy sprzątania.
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; dotyczy to np. odzieży szytej na miarę, czy mebli wykonanych na wymiar.
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - dotyczy to, np. otwartych kosmetyków, ale też otwartych produktów spożywczych, które nie będą kwalifikowane jako rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu (pkt 4).
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej; - nie dotyczy to jednak aukcji internetowych, np. na Allegro!
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Niezależnie od powyższego pamiętajmy, że dodatkowo możemy skorzystać z uprawnień w zakresie rękojmi lub gwarancji.

Zachęcam do posłuchania rozmowy w Radiu Łódź:

Kancelaria Adwokacka Adwokata Jakuba Michalskiego zajmuje się prowadzeniem spraw konsumenckich. Zapraszam do kontaktu. Zapraszam do kontaktu:   +48664423144michalski@adwokatlodzkie.pl