Nieudane wyjazdy świąteczne. Rozmowa w Radiu Łódź [23.12.2022]

Reklamacja i zwroty prezentów świątecznych. Rozmowa w Radiu Łódź [16.12.2022]
30 grudnia 2022
TSUE
Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-520/21 (Millennium Bank)
18 lutego 2023

Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych świąt i zamiast przy wigilijnym stole spędza ten czas gdzieś pod palmami lub na nartach. Podobnie jak wyjazdy wakacyjne i tutaj zdarzają się sytuacje, kiedy nie jesteśmy zadowoleni z zaoferowanych nam usług. Co wtedy możemy zrobić, jak powinniśmy się zachować – o tym rozmawiałem w audycji Mam prawo na antenie Radia Łódź.

W przypadku zakupu wycieczki w biurze podróży sytuacja wydaje się być najmniej skomplikowana. Możemy przyjąć zasadę, że za wszelkie niedogodności, czy szczerzej niezgodności z umową (niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych objętych umową o imprezą turystyczną) odpowiedzialność ponosi biuro podróży, w którym kupiliśmy wycieczkę. Taki organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez bezpośrednio przez tego organizatora turystyki, czy też przez innych dostawców usług turystycznych (hotelarzy, linie lotnicze, przewoźników, itp.). Ważne jest, aby jeszcze w trakcie trwania wycieczki spróbować powiadomić organizatora o tych nieprawidłowościach, tak aby zapewnić mu możliwość usunięcia niezgodności. Zazwyczaj wystarczający będzie kontakt z przedstawicielem biura lub rezydentem.

Jeżeli wystąpią takie niezgodności z umową przysługuje nam obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność oraz odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy. Aby wyliczyć wysokość takiego roszczenia możemy posiłkować tzw. tabelą frankfurcką (dokument opracowany pod auspicjami Frankfurckiego Sądu Krajowego i mający pomocnicze znaczenie w sprawach, gdzie przedmiotem roszczeń jest obniżenie ceny usługi turystycznej):

Zachęcam do posłuchania rozmowy w Radiu Łódź:

Kancelaria Adwokacka Adwokata Jakuba Michalskiego zajmuje się prowadzeniem tego typu. Zapraszam do kontaktu. Zapraszam do kontaktu:   +48664423144michalski@adwokatlodzkie.pl