Skarga na nieudostępnienie dokumentacji medycznej terminie.

Dokumentacja
Odszkodowanie za nieudostępnienie dokumentacji medycznej w terminie.
30 lipca 2020
Kredyty frankowe
Mam kredyt we frankach. Czy muszę dalej spłacać kredyt frankowy? Jak złożyć pozew frankowy?
15 listopada 2021
Książki prawnicze

Jak napisać skargę na bezczynność szpitala w przedmiocie udostępnienia dokumentacji medycznej? Czy można żądać odszkodowania za nieudostępnienie dokumentacji medycznej w terminie?

Wcześniej poruszałem na blogu kwestie dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej oraz wyjaśniałem jak należy traktować termin na udostępnienie dokumentacji medycznej (Skarga na bezczynność podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedmiocie udostępnienia dokumentacji medycznej.). W sytuacji gdy podmiot udzielający nam świadczeń zdrowotnych (zazwyczaj szpital lub przychodnia) nie wydadzą nam naszej dokumentacji medycznej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jej udostępnienie, to możemy wystąpić ze skargą na bezczynność tego podmiotu.

W takich sprawach należy złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga powinna odpowiadać wymogom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto powinniśmy w niej zawrzeć:

  1. wskazanie, że sprawa dotyczy bezczynności lub przewlekłości szpitala w udostępnieniu dokumentacji medycznej,
  2. oznaczenie szpitala, którego skarga dotyczy - musimy podać jego pełną nazwę oraz adres,
  3. określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego - dlaczego naszym zdaniem organ naruszył prawo.

Musimy także określić nasze żądanie. Przede wszystkim, będzie to wniosek o zobowiązanie szpitala do niezwłocznego wydania nam dokumentacji medycznej. Ponadto, możemy żądać aby sąd stwierdził, że działanie (bezczynność) szpitala miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz domagać się "ukarania" szpitala grzywną lub przyznania nam odpowiedniej sumy pieniężnej. Środki te mają na celu zdyscyplinowanie podmiotu udzielającego świadczeń leczniczych do zmiany praktyki w udostępnianiu dokumentacji medycznej. 

Dodatkowo należy pamiętać, że skargę wnosimy za pośrednictwem podmiotu leczniczego, którego skarga dotyczy. W przeciwieństwie jednak do wielu innych przypadków bezczynności organów administracyjnych, skarga nie musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia. Przyjmuje się bowiem, że skarga na niepodjęcie czynności w zakresie wydania dokumentacji medycznej jako czynności materialno-technicznej nie musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia na drodze administracyjnej i nie wymaga uprzedniego wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Jeżeli masz jakieś pytania lub problem z dostępem do dokumentacji medycznej, to zapraszam do kontaktu ze mną: +48664423144, michalski@adwokatlodzkie.pl