Blog

8 lipca 2020
Książki prawnicze

Skarga na nieudostępnienie dokumentacji medycznej terminie.

W takich sprawach należy złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga powinna odpowiadać wymogom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto...
18 maja 2020
Dokumentacja

Odszkodowanie za nieudostępnienie dokumentacji medycznej w terminie.

... kwota odszkodowania w takich przypadkach może wynosić nawet 20.000,00 złotych.
18 maja 2020
Dokumentacja medyczna

Termin na udostępnienie dokumentacji medycznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, udostępnianie dokumentacji medycznej powinno następować bez zbędnej zwłoki, a więc możliwie jak najszybciej. Powyższa kwestia została uregulowana w § 78 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej...